OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

339 | 1 กันยายน 2565
กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลเหมือง และศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีโดยช่วงเช้าเปิดการอบรมเรื่อง สร้างสุขเพื่อสุขภาพ กับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ ต่อด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพแบบองค์รวม อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และการคิดแคลอรี่ (อาหารจานเดียว) ช่วงบ่ายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมด้วยคลิปส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่สำหรับผู้สูงวัย ต่อด้วยกิจกรรมการเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล สอนการถ่ายอาหาร “ถ่ายภาพสร้างสุข” และ Workshop การทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับจำหน่ายเมนูสลัดปลากะพงย่าง และวุ้นน้ำเสริมภูมิคุ้มกัน ตอนท้ายให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติจริงด้วยการถ่ายรูปอาหารและเขียนคำเชิญชวนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่านสื่อ Social Media

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qAiGt7

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม