OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

69 | 1 กันยายน 2565
กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลเหมือง และศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีโดยช่วงเช้าเปิดการอบรมเรื่อง สร้างสุขเพื่อสุขภาพ กับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ ต่อด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพแบบองค์รวม อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และการคิดแคลอรี่ (อาหารจานเดียว) ช่วงบ่ายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมด้วยคลิปส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่สำหรับผู้สูงวัย ต่อด้วยกิจกรรมการเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล สอนการถ่ายอาหาร “ถ่ายภาพสร้างสุข” และ Workshop การทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับจำหน่ายเมนูสลัดปลากะพงย่าง และวุ้นน้ำเสริมภูมิคุ้มกัน ตอนท้ายให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติจริงด้วยการถ่ายรูปอาหารและเขียนคำเชิญชวนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่านสื่อ Social Media

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qAiGt7

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

OKMD ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”
เสียงเพลงแห่งศตวรรษ : The Jazz Age

เสียงเพลงแห่งศตวรรษ : The Jazz Age

OKMD เปิดเวที “เสียงเพลงแห่งศตวรรษ” ให้ซึมซับสุนทรียศิลป์จากเสียงดนตรีในแต่ละยุคสมัย ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ผ่านการเสวนาและสาธิตแบบมีส่วนร่วม
กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

พร้อมแนะนำกิจกรรม Library Alive "เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในการเปิดพื้นที่สาธารณะของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. สำหรับคนทุกเพศทุกวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.ร.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.ร.

เพื่อแนะนำตัวหลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ OKMD พร้อมรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.ร. และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานของ สบร. ให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวและกิจกรรม