OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

109 | 27 สิงหาคม 2565
กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และนายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัด กิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต ปี 2565 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) พร้อมคณะผู้บริหาร OKMD คณะผู้บริหาร กทม. และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมงานด้วย

 
 ในการเปิดพื้นที่สาธารณะของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 34 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย และพัฒนารูปแบบการให้บริการและกิจกรรม โดยการสนับสนุนการเรียนรู้และร่วมพัฒนากิจกรรมให้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครจาก OKMD และ TK Park ใน 3 ระดับ คือ 
  1. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรห้องสมุดผ่านการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ 
  2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และ 
  3. ระดับนโยบาย จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
พร้อมแนะนำกิจกรรม Library Alive "เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" และ
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของห้องสมุดทั้ง 8 แห่ง

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.okmd.or.th/LibraryAliveข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

กิจกรรม “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

OKMD ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”
เสียงเพลงแห่งศตวรรษ : The Jazz Age

เสียงเพลงแห่งศตวรรษ : The Jazz Age

OKMD เปิดเวที “เสียงเพลงแห่งศตวรรษ” ให้ซึมซับสุนทรียศิลป์จากเสียงดนตรีในแต่ละยุคสมัย ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ผ่านการเสวนาและสาธิตแบบมีส่วนร่วม
กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

พร้อมแนะนำกิจกรรม Library Alive "เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในการเปิดพื้นที่สาธารณะของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. สำหรับคนทุกเพศทุกวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.ร.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.ร.

เพื่อแนะนำตัวหลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ OKMD พร้อมรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.ร. และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานของ สบร. ให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวและกิจกรรม