OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้

288 | 27 สิงหาคม 2565
กทม. ร่วมกับ OKMD ,TK Park และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต จะจัดขึ้นตั้งแต่ก.ย. 65 - ม.ค. 66 นี้
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และนายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัด กิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต ปี 2565 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) พร้อมคณะผู้บริหาร OKMD คณะผู้บริหาร กทม. และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมงานด้วย

 
 ในการเปิดพื้นที่สาธารณะของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 34 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย และพัฒนารูปแบบการให้บริการและกิจกรรม โดยการสนับสนุนการเรียนรู้และร่วมพัฒนากิจกรรมให้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครจาก OKMD และ TK Park ใน 3 ระดับ คือ 
  1. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรห้องสมุดผ่านการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ 
  2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และ 
  3. ระดับนโยบาย จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
พร้อมแนะนำกิจกรรม Library Alive "เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" และ
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของห้องสมุดทั้ง 8 แห่ง

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.okmd.or.th/LibraryAliveข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม