OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

105 | 12 กรกฎาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ 5 แนวคิดการพัฒนา ได้แก่
      • เกษตรสุขสันต์ (Happy Farms)
      • อาหารเป็นยา (Farmacy)
      • อาหารอนาคต (Future Foods)
      • อาหารสร้างสรรค์ (Creative Foods)
      • อาหารอุบล: มรดกส่งต่อคุณค่า (Ubon Heritage Foods)

     จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 กลุ่ม


คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้

บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มอาหาร 2565”เวิร์คชอปพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา

เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย

เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ Online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน
OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD ร่วมกับ Museum Siam และ TK Park ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ชมไดโนเสาร์กว่า 20 ตัว และกิจกรรมที่น่าสนใจ ในงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข่าวและกิจกรรม