OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

101 | 23 มิถุนายน 2565
OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารถใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก

กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชปรารถดังกล่าว และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเปิดให้บริการเมื่อวันที 17 สิงหาคม 2544

หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 ปี กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารจำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลิเวอร์ และยังมีนิทรรศการภายนอก ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ Online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน
OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD ร่วมกับ Museum Siam และ TK Park ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ชมไดโนเสาร์กว่า 20 ตัว และกิจกรรมที่น่าสนใจ ในงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข่าวและกิจกรรม