OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

256 | 2 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านดนตรี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
Knowledge in the Park Series 1 : พืช สวน โลก

Knowledge in the Park Series 1 : พืช สวน โลก

ตามติดนักพฤกษศาสตร์ที่ช่วยนำเราไปรู้จักพืชพันธุ์หลากชนิด รู้ถึงลักษณะ สรรพคุณ และประโยชน์ที่มีต่อระบบนิเวศของสวนป่าเบญจกิติ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ข่าวและกิจกรรม