OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น

177 | 29 มีนาคม 2565
สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มาเป็น ประธานการมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 


คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล ได้กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี   ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ทาง สบร. ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเครั้งแรกของปี 2565  เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณสื่อทุกประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง หวังว่าสื่อหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไป

สำหรับรางวัลในการมอบ มีทั้งหมด 5 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ โดยจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท มีสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
 
1) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)
  • สื่อออนไลน์ : The Secret Sauce
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือ The Great Remake สู่โลก

2) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)
  • สื่อออนไลน์ : รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือชุด Sapiens set

3) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ
(People’s Participation in Policies Proposals)
  • สื่อออนไลน์ : The Standard
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือเดินไปดวงดาว

4) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)
  • สื่อออนไลน์ : เกษียณสำราญ
  • สื่อออฟไลน์ : ลุยไม่รู้โรย

5) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ( Local Wisdom)
  • สื่อออนไลน์ : Point of View
  • สื่อออฟไลน์  :  คุณพระช่วย


ประมวลภาพบรรยากาศงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ได้ทางเว็บไซต์ :  www.okmd.or.th   เฟซบุ๊ค  :  www.facebook.com/OKMDInspire

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านดนตรี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
Knowledge in the Park Series 1 : พืช สวน โลก

Knowledge in the Park Series 1 : พืช สวน โลก

ตามติดนักพฤกษศาสตร์ที่ช่วยนำเราไปรู้จักพืชพันธุ์หลากชนิด รู้ถึงลักษณะ สรรพคุณ และประโยชน์ที่มีต่อระบบนิเวศของสวนป่าเบญจกิติ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ข่าวและกิจกรรม