OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565”

417 | 28 มีนาคม 2565

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ (OKMD) จัดโครงการ “คัดเลือกสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ ที่สำคัญสื่อนั้นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสพัฒนาความคิด ต่อยอดองค์ความรู้ ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยจึง  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์  ใน 5 หมวดสาขา เงินรางวัลรายละ 50,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัลดังนี้

หมวดที่ 1 : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)
  • สื่อออนไลน์ : The Secret Sauce (ช่องยูทูป)
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือ The Great Remake สู่โลกใหม่ (สื่อสิ่งพิมพ์)


หมวดที่ 2 : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)
  • สื่อออนไลน์ : รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี (ช่องยูทูป)
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือชุด Sapiens Set (สื่อสิ่งพิมพ์)


หมวดที่ 3 : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ 
(People’s Participation in Policies Proposals)
  • สื่อออนไลน์ : THE STANDARD (เว็บไซต์)
  • สื่อออฟไลน์ : หนังสือ "เดินไปดวงดาว" (สื่อสิ่งพิมพ์)


หมวดที่ 4 : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)
  • สื่อออนไลน์ : เกษียณสำราญ (ช่องยูทูป)
  • สื่อออฟไลน์ : ลุยไม่รู้โรย (รายการโทรทัศน์)


หมวดที่ 5 : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก (Local Wisdom)
  • สื่อออนไลน์ : Point of View (ช่องยูทูป)
  • สื่อออฟไลน์ : คุณพระช่วย (รายการโทรทัศน์)


OKMD ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565  (Content Creator of the Year Awards 2022) ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์ ใน 5 หมวดสาขา ในครั้งนี้ด้วย

โดยพิธีมอบรางวัล“สุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี” ประจำปี 2565  (Content Creator of the Year Awards 2022) จะจัดขึ้นวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ร่วมให้กำลังใจ กับสื่อสร้างสรรค์ของสังคม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน ต่อไป

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD x BOI

OKMD x BOI

OKMD เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องบทบาทการทำงานร่วมกับ BOI
"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

พาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ OKMD Playground ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.OKMD เปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG : การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม