OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

1611 | 7 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
--
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2565
สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-105-6551 และ 02-105-6552
--
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.doc
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล.pdf
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล.doc


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กสศ. จับมือ OKMD ผลักดัน Mobile learning นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

กสศ. จับมือ OKMD ผลักดัน Mobile learning นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

กสศ. ร่วมกับ OKMD พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร
OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 

ข่าวและกิจกรรม