OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

854 | 7 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
--
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2565
สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-105-6551 และ 02-105-6552
--
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.pdf
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ.doc
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล.pdf
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล.doc


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม