OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

641 | 15 ธันวาคม 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือ OKMD (Office of Knowledge Management and Development: Public Organization) สนองตอบนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว โดยการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ในช่วงปี 2565 เพื่อช่วยต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา OKMD ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการกระตุกต่อมคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต และนี่คือครั้งแรกของ OKMD ที่ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดย OKMD เล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลากหลายมิติ และเป็นการกระตุ้นให้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ทำการคัดสรรจากฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของ OKMD กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ และได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 12 แหล่ง”
  
“โดย OKMD ทำการปักหมุดสถานที่ในแต่ละแห่ง ตามความเหมาะสมของฤดูกาล สถานที่ตั้ง เทศกาล อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน มีทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ เกษตรกรรม ชาติพันธุ์วิทยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลินไปกับการเดินทางท่องเที่ยว  ทั้งยังได้เรียนรู้ความรู้จากฐานต่างๆ (Knowledge-based Tourism) พร้อมกันไปด้วย ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการเดินทางจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ไม่น่าเบื่อ สนุก เพลิดเพลิน และมีชีวิตชีวา ทั้งนี้ OKMD ยังได้แนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันออกไปตามบริบทในแต่ละพื้นที่”

สำหรับ สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี 2565 ที่ OKMD ได้คัดสรร วางพิกัดให้เป็นเข็มทิศของการเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้ปักหมุด เดินทางไปสัมผัสกับไฮไลท์ในแต่ละที่ ที่ไม่อยากให้พลาด ตลอดทั้ง 12 เดือน 12 แหล่ง ในปี 2565  มีดังนี้
 
 • มกราคม: อุทยานธรณี จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ที่มีทั้งหมด 120 แห่ง และเป็นแห่งแรกในไทย ช่วงเวลานี้เป็น High Season ของฝั่งอันดามัน จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวแถบนี้
 • กุมภาพันธ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงพัฒนาการทางสังคมและศาสนาของมนุษย์ ช่วงเดือนนี้อากาศเย็นเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชม
 • มีนาคม:  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี  พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมทะเล เดือนนี้เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย ผู้เข้าชมจะได้ชื่นชมกับจุดชมวิวในมุมสูง
 • เมษายน: โฮงเฮียนสืบสานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมษายนตรงกับเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเชียงใหม่ นอกจากจะได้องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านล้านนาแล้วยังมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย
 • พฤษภาคม:  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ และพฤกษาดุริยางค์ (พิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดนตรี) ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้เริ่มเขียวขจี สวยงาม และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอีกด้วย
 • มิถุนายน: Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ในร่ม ดังนั้นแม้เป็นช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมได้
 • กรกฎาคม: โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  ก่อตั้งขึ้นในเดือนนี้ โครงการนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาที่งดงาม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาหาความรู้ด้านเกษตรกรรมและพลังงาน
 • สิงหาคม: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดเชียงใหม่  มีทางเดินลอยฟ้าที่ออกแบบให้กลมกลืนกับการชมธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนนี้ 
 • กันยายน: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  เดือนนี้เป็นหนึ่งในสี่ช่วง ที่เหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ปราสาทพนมรุ้ง
 • ตุลาคม: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย เป็นช่วงที่เหมาะแก่การศึกษาเรื่องสุขภาวะ และเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วย
 • พฤศจิกายน: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตรงกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งสุโขทัยถือเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ จึงเหมาะกับการมาเยือนในช่วงเวลานี้อย่างยิ่ง
 • ธันวาคม: หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย ที่นี่ให้ความรู้และมีความน่าตื่นเต้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมาเยือนภาคเหนือ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม