OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

1090 | 15 กันยายน 2564
1. รุ่นวัยเรียน อายุ ไม่เกิน 18ปี  จำนวน 2 รางวัล
 • ​รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : เมนูคั่วผำ โดยคุณยายจ๋า

  ชื่อผู้สมัคร : นายเจษฎากร ธรรมสาร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : ข้าวผัดหมูกรอบฝีมือคุณแม่

  ชื่อผู้สมัคร : นางสาวปรวิศา แทนรินทร์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)
2. รุ่นนิสิต-นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : แกงขี้เหล็กคืนวัย

  ชื่อผู้สมัคร : นายพงศกร ฟองอ่อน
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต-นักศึกษา 
 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : คาโบนาร่า เส้นมาม่า

  ชื่อผู้สมัคร : นายภูตะวัน เสน่ห์ภักดี
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต-นักศึกษา  
3. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี) จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : เคย...คนท้ายเหมือง

  ชื่อผู้สมัคร : นายธีรุตม์ สันหวัง
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)
 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : การรักษาอาหารสดให้นานที่สุดในยุคโควิด 19

  ชื่อผู้สมัคร : นางสาวธิติมา กาญจนวาหะ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)

​4. รุ่นวัยเกษียณ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ทอดมันประแส

  ชื่อผู้สมัคร : นางกาญจนา  บรูณชาติ ทีมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์
  รุ่นที่สมัคร :  วัยเกษียณ 

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : การทำขนมใส่ไส้

  ชื่อผู้สมัคร : นางวิไลย์  หาระสาร
  รุ่นที่สมัคร : วัยเกษียณ 
    
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม