OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

380 | 15 กันยายน 2564
1. รุ่นวัยเรียน อายุ ไม่เกิน 18ปี  จำนวน 2 รางวัล
 • ​รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : เมนูคั่วผำ โดยคุณยายจ๋า

  ชื่อผู้สมัคร : นายเจษฎากร ธรรมสาร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : ข้าวผัดหมูกรอบฝีมือคุณแม่

  ชื่อผู้สมัคร : นางสาวปรวิศา แทนรินทร์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)
2. รุ่นนิสิต-นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : แกงขี้เหล็กคืนวัย

  ชื่อผู้สมัคร : นายพงศกร ฟองอ่อน
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต-นักศึกษา 
 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : คาโบนาร่า เส้นมาม่า

  ชื่อผู้สมัคร : นายภูตะวัน เสน่ห์ภักดี
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต-นักศึกษา  
3. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี) จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : เคย...คนท้ายเหมือง

  ชื่อผู้สมัคร : นายธีรุตม์ สันหวัง
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)
 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : การรักษาอาหารสดให้นานที่สุดในยุคโควิด 19

  ชื่อผู้สมัคร : นางสาวธิติมา กาญจนวาหะ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)

​4. รุ่นวัยเกษียณ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ทอดมันประแส

  ชื่อผู้สมัคร : นางกาญจนา  บรูณชาติ ทีมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์
  รุ่นที่สมัคร :  วัยเกษียณ 

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : การทำขนมใส่ไส้

  ชื่อผู้สมัคร : นางวิไลย์  หาระสาร
  รุ่นที่สมัคร : วัยเกษียณ 
    
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม