OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

316 | 10 มีนาคม 2564
OKMD จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ร่วมกับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โรงเรียน เพื่อเตรียมการสร้างต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อม ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทหารจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งคาดว่าต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมองจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2564


  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม