OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Book Cover Award 2020

1926 | 1 เมษายน 2563
OKMD มีความยินดีประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 
OKMD Book Cover Award 2020 ดังนี้

ผู้ชนะรางวัล Very Thai (เวรี่ไทย)
ชื่อหนังสือ: พระเสด็จโดยแดนชล
สำนักพิมพ์: มติชน
ผู้ออกแบบ: นักรบ มูลมานัส


ผู้ชนะรางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง)
ชื่อหนังสือ: something sometime somewhere everyday special
สำนักพิมพ์: FULLSTOP
ผู้ออกแบบ: ศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP


ผู้ชนะรางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด)
ชื่อหนังสือ: Sasi's Sketch Book Japan Diary เล่ม 1 Tokyo, เล่ม 2 Shirakawago
สำนักพิมพ์: FULLSTOP
ผู้ออกแบบ: ศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP


ผู้ชนะรางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด)
ชื่อหนังสือ: The Old Man and the Sea
สำนักพิมพ์: แสงดาว
ผู้ออกแบบ: กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล


ผู้ชนะรางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู)
ชื่อหนังสือ: Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติฉบับโจรนามกระฉ่อน
สำนักพิมพ์: ห้องเรียน
ผู้ออกแบบ: สิทธิพร พวงสุข ออกแบบลายเส้น 
ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช ลงสี
กัลยา ภูอ่อน กราฟิก


ภาพบรรยากาศการตัดสิน OKMD Book Cover Award 2020

OKMD ขอขอบพระคุณกรรมการตัดสิน การประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
• คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (Illustrator) อันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน
• ดร. เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
• คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล “โสมชบา” คอลัมนิสต์ไทยรัฐ
• คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท อชิโต จำกัด
• คุณกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
• คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
• คุณคณิศ ปิยะปภากรกูล เชฟ Owner April Trees Studio นักเขียน The Cloud อดีตนักแสดงและนักร้อง ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม