OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

740 | 31 มีนาคม 2563
OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve
     เยาวชนทุกคนล้วนมีความฝัน แต่ส่วนใหญ่มักจะไปไม่ถึงฝันนั้น เพราะมีอุปสรรคสำคัญคือ “การขาดโอกาส” ในการเข้าถึงความรู้ จึงทำให้พลาดการก้าวเดินก้าวแรกเพื่อไล่ตามความฝัน ทำให้ฝันของน้องๆ เยาวชนต้องเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย
     OKMD จึงเดินหน้าสานฝันเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมน้องๆ เยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 150 คน ภายหลังจากที่ OKMD ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจำนวนกว่า 7,000 คน และในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆ เยาวชนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเริ่มมองเห็นเป้าหมายและทิศทางในชีวิตตัวเอง


     กลุ่มน้องๆ ตัวแทนเยาวชนจาก รร. วัดท่าพูด ได้แก่ ด.ช. ธนโชติ  สุวรรณ์ ด.ช. เจษฏากรณ์  นาคเจริญ ด.ญ. ชลดา  หินอ่อน และ ด.ช. นพพล  ผลานิสงค์ ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า หุ่นยนต์เป็นเรื่องไกลตัวพวกเรามาก ดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียน ตื่นเต้นมากที่ได้จับ ได้สัมผัส ได้ฝึกปฏิบัติทำโปรแกรม สามารถสร้างคำสั่ง และควบคุมหุ่นยนต์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วพี่ๆ ก็ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมใหม่และ ซึ่งพวกเราก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับทั้งกิจกรรมโครงงานในวิชาต่างๆ อย่างการออกแบบและเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานใหม่ และจะเป็นอีกทางเลือกในการเรียน และการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างพวกเกษตรสมัยใหม่ เรื่องเทคนิคเครื่องยนต์ กลไกต่างๆ ต่อไปด้วย


     กลุ่มน้องๆ ตัวแทนเยาวชนจาก รร. วัดทองประดิษฐ์ ได้แก่ ด.ช. ภาคภูมิ สร้อยดี ด.ญ.ขนิษฐา อำมโพชร  ร.ร. วัดทองประดิษฐ์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกเลย ที่ได้จับ และรู้จักส่วนประกอบของหุ่นยนต์ และวิธีการบังคับหุ่นยนต์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน และพี่ๆ วิทยากรก็สอนให้เราเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ตามคำสั่ง ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มันเป็นเหมือนการเปิดโลกการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่พวกเราชอบและประทับใจมาก และแน่นอนว่าวันนี้นิกจากความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ใหม่ในอนาคต พวกเราก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมากมาย ทั้งการนำไปทำโครงการต่างๆ การจะเลือกเรียนสายอาชีพที่เราเริ่มสนใจ และยังต่อยอดไปถึงการอาชีพในอนาคตที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  พวกเรามีความฝันกันหลายอย่าง บางคนอยากเป็นทหาร เป็นช่าง เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ เป็นเกษตรกร เรารู้ว่าเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพได้อย่างไรบ้าง พวกเราอยากได้มีโอกาสแบบนี้อีก เพื่อจะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงและซับซ้อน และท้าทายขึ้น อยากให้พี่ๆ กลับมาสอนพวกเราอีกค่ะ/ครับ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม