OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

649 | 22 พฤศจิกายน 2562
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
23-24 พ.ย. นี้ ในงาน เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2019  
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 โดยคัดสรรกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ  รวมทั้ง กิจกรรม ROBOTICS : หุ่นยนต์ MBOT เพื่อให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรม coding การบังคับหุ่นยนต์ และการแสดงผลงานประดิษฐ์ของน้องๆ นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับการการแสดงดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด และ OKMD Shop ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!
 
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัย กิจกรรม Knowledge in the park ครั้งที่ 3 ที่เราร่วมกับมิวเซียมสยาม จึงมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นงานอาชีพสร้างสรรค์ได้  และเกิดการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ภายในงานแบ่งโซนกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
 • เวิร์คชอปงานคราฟท์พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ 
 • กิจกรรม Robotics: Coding, MBOT, Robot Showcase 
 • การแสดงดนตรี: เยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลัยศิลปกร และการเต้นบาสสโลป 
 • ร้านค้า Mini OKMD Shop
ในครั้งนี้ OKMD ได้จัดโซนร้านค้า Mini OKMD Shop ขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและผู้ประการท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process) มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนท้องถิ่นและนำมาทดสอบตลาดและเก็บข้อมูลการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านรูปแบบ และราคา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป
 
ตารางกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง​
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : มาลัยกระดาษ และ Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 14.00-16.00 น.    กิจกรรม Robotics: 1.Coding 2.MBOT 3.Robot Showcase ณ ห้องนิทรรศการ 2-3 
24 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : กระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ และ  Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 15.00-16.00 น.    เพลิดเพลินกับกลุ่มนักเต้นบาสสโลป ​ณ ลานคนกบแดง​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OkmdInspire  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม