OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมวันเด็กปี 2562 | ปันความรู้...สู่อนาคต

321 | 12 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กปี 2562 | ปันความรู้...สู่อนาคต
กิจกรรมเรียนรู้ของ OKMD ในปีนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่อนาคต” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในแหล่งเรียนรู้ที่จะสามารถรองรับการเรียนรู้ในอนาคต ที่พรั่งพร้อมไปด้วยกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกิจกรรมที่ OKMD จะนำเสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วย

   

การจัดแสดงแนวคิดของแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้แบบใหม่ที่ใครๆ ก็เข้าถึง

   

กิจกรรม Virtual Reality (VR) เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองทำกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน

   

กิจกรรม “ปันความรู้สู่เพื่อน” โดยให้น้องๆ ได้เลือกหนังสือที่ตนเองชื่นชอบ ส่งมอบให้แก่เพื่อนผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ได้มีโอกาสรับความรู้และสนุกสนานไปกับหนังสือดีมีประโยชน์ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพคน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม