OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

1280 | 12 ตุลาคม 2561
OKMD ร่วมกับ TK Park จัดกิจกรรม “Knowledge in the Park” เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง พบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน และ ประชาขนผู้รักการเรียนรู้ ณ สวนลุมพินี 6-7 ต.ค. นี้ 13.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัย ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จัดกิจกรรม “Knowledge in the Park” ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับประชาชนคนรุ่นใหม่ ผู้สนใจค้นหาความรู้ ในวันเสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สาธารณะสำหรับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชน ทั่วไปที่สนใจค้นหาความรู้ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน
    
ดร.อภิชาติ กล่าวว่า ภายในงานแบ่งโซนการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
Hip Herbs: สมุนไพรไม่เชย 2) TK Board Game Club 3) TK Public Online Library  และ 4) TK Book Swap แลกเปลี่ยน เวียนกันอ่าน โดยกิจกรรมที่ 1  Hip Herbs สมุนไพรไม่เชย เป็นการจัดเวิร์คชอบ เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพร พร้อมทั้งสอนลงมือทำ Scented Herbal Balm และ Herbal Body Balm ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ให้มีความร่วมสมัย มีรูปลักษณ์สวยงาม และสอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ประชาชนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ พร้อมสร้างชุมชนของคนที่มีความสนใจหรือความชอบเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย สำหรับการประกอบอาชีพ โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากกระแสการรักสุขภาพและการกินดีอยู่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ที่นำมาซึ่งโอกาส ทางการตลาดมากมายสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการรักษาโรค บำรุงสุขภาพ และเสริมความงาม โดยมุ่งเน้นที่ไปที่สินค้าที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ 2 ได้แก่ TK Board Game Club เป็นบอร์ดเกมที่ไม่ได้มีดีแค่การเล่นแต่เน้นการให้ความรู้ ประกอบด้วย บอร์ดเกมเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสำหรับผู้เริ่มเล่น เช่น Push a Monster, Lift it และBaoBab  บอร์ดเกมเน้นความสนุกสนานและใช้ความคิดอย่างง่าย เช่น Sleeping Queen, Aquarius, Coup และ No Thanks บอร์ดเกมสำหรับผู้ที่ชอบคิดวิเคราะห์ วางแผน เช่น Deep Sea Adventure, Splendor, For Sale, Survive และ Catan  รวมถึงบอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เช่น Timeline เป็นต้น TK Board Game Club เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสนุก และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่ชวนทุกคนสนุกไปพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน และยังได้ฝึกทักษะความคิดเชิงระบบและความคิด สร้างสรรค์ที่ไม่ติดอยู่ในกรอบ
 
กิจกรรมที่ 3 ได้แก่ TK Public Online Library  แบ่งเป็น 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระด้านดนตรี มีการ บรรเลง คีตมหาราช เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย เรียนรู้ เสียง ลักษณะเครื่องดนตรีไทยภูมิภาคต่างๆ รวมถึง ตำรา อีกกลุ่มคือ กลุ่ม สาระด้านศิลปวัฒนธรรม และกีฬา เป็นการใช้วัตถุเล่าเรื่อง  บอกเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติจากทั่วประเทศ เป็นดั่งขุมทรัพย์ของแผ่นดิน ชมหนังสือหายากจากหอสมุดแห่งชาติในรูปแบบสื่อ มัลติมีเดีย เช่น ตำราแพทย์แผนไทย  วิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเสียงภาษาไทย จากส านักพิมพ์ชั้นนำ เลือกอ่าน และฟังสาระบันเทิง แสนเพลิดเพลินที่ห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library  และ TK Application ที่ จะทำให้คุณสนุกอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ได้รับสาระความรู้หลากหลาย  

กิจกรรมสุดท้ายคือ TK Book Swap แลกเปลี่ยน เวียนกันอ่าน เป็นการเพิ่มโอกาสในการอ่าน เติมเรื่องสนุก ให้กับการเรียนรู้ ด้วยการหยิบหนังสือดีที่มี มาปันกันได้ในตลาดนัดหนังสือ หนังสือของเรา 1 เล่ม มาแลก หนังสือใหม่ของเพื่อนได้ 1 เล่ม  แบ่งปันความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกับเพื่อน  

โดยทั้ง 4 กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้น 2 วัน คือในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม และ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี สวนลุมพินี 

   
   
   
   


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน
“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายเปิดงาน Nova Symposium : The Net Zero Carbon Transition ในหัวข้อ Thailand Carbon Ready
OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุน (Fin Lab) ร่วมกับ CMDF จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market)” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวและกิจกรรม