OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

889 | 17 กันยายน 2561
                  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์" วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ในรูปแบบนิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 องค์ความรู้ ได้แก่
  • กล่องความรู้กินได้ "ขนมพื้นถิ่นบุรีรัมย์ สำหรับประเพณีแซนโฎนตา" โดยนักจัดการความรู้นิรัญ อ่อนพันธุ์ 
  • กล่องความรู้กินได้ "จิงจูฉ่ายอินทรีย์" โดยนักจัดการความรู้จำรูญ ศิรินารัมย์ 
  • กล่องความรู้กินได้ "ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ" โดยนักจัดการความรู้สุร กุหลาบเพ็ชร
  • กล่องความรู้กินได้ "ช่างย้อมผ้าด้วยสีจากดิน" โดยนักจัดการความรู้สโรช พิมพ์กรรณ์
  • กล่องความรู้กินได้ “ช่างมัดหมี่และย้อมผ้าซิ่นตีนแดง” โดยนักจัดการความรู้ปฐม นิ่มหัตถา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม