OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

1172 | 31 สิงหาคม 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน
14 มิถุนายน 2561 : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
 

ภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากกล่องความรู้กินได้ โดยเจ้าของความรู้และนักจัดการความรู้  ดังนี้ 

นิทรรศการและโชว์เคส เรื่อง “ปักลูกเดือย ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง และ “วิถีผ้าลาหู่ดำ ปเกอเญอ” จากอำเภอปางมะผ้า 

   

   

เวิร์คชอปสร้างอาชีพ เรื่อง “การทำตุ๊กตาวัฒนธรรมไทใหญ่” จากอำเภอปาย และ “งานปักลูกเดือย ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและมาตรการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวและกิจกรรม