OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดมุมความรู้กินได้สกลนคร

1265 | 6 มีนาคม 2561
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานมหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เปิดมุมความรู้กินได้สู่ชุมชน” ณ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสว่างแดนดิน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีนายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้สกลนครอย่างเป็นทางการ

นายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน 
เป็นประธานในงานมหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เปิดมุมความรู้กินได้สู่ชุมชน”


นายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
และนางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้สกลนครมุมความรู้กินได้สกลนคร

มุมความรู้กินได้สกลนคร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร และ OKMD เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสว่างแดนดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “มุมความรู้กินได้” ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสกลนคร และร่วมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ กศน. จังหวัดสกลนคร ให้เป็นนักจัดการความรู้ จำนวน 65 ราย ทั้งนี้ ได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินที่ครอบคลุมอาชีพด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม และวัฒนธรรม จำนวน 65 อาชีพ โดยความมุ่งหวังของศูนย์ความรู้กินได้ คือบ่มเพาะการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยมีนักจัดการความรู้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง

ภายในงานจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “เสน่ห์ผ้าครามสกล และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” และเวิร์คชอปสร้างอาชีพ อาทิ การผลิตของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม ขนมเทียนแก้วชาววัง การสานกระติบข้าว การทำไม้กวาดมือเสือ เป็นต้น

เสวนาในหัวข้อ “เสน่ห์ผ้าครามสกล และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”


เวิร์คชอปสร้างอาชีพ “การผลิตของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม”ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม