OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย"

3423 | 23 มกราคม 2561
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดยศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. โดยศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย จัด Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย" ภายใต้แนวคิดการดำรงชีวิตสำหรับคนเมือง ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 3

Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย" มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบและปรุงอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดและสร้างอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 
  • ให้ความรู้โดยวิทยากร ในหัวข้อ “คลีนฟู้ดคืออะไร” “แนวคิดและหลักการทำคลีนฟู้ด” และ “กระบวนการทำคลีนฟู้ด” โดยว่าที่ร้อยตรีจักราวุฒิ ภู่เสม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลโชติเวช

  • workshop ออกแบบเมนูอาหารสุขภาพสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้สูงอายุ

  • สอนวิธีปรุงอาหารสุขภาพ โดยมีอาหารจานหลัก อาหารว่าง และขนม/ของหวาน

   

   

เอกสารดาวน์โหลด

สูตรอาหารคลีน (.pdf ขนาด 122 KB)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (.pdf ขนาด 1.7 MB)


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม