OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ใจบริการสร้าง Brand Loyalty | EP5

340 ครั้ง
การบริการถือเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจเกษตรออแกนิก  ที่ผู้ประกอบการจะต้องพยายามสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า มาดูวิธีการสร้างความประทับใจในธุรกิจนี้ได้ที่…

กล่องความรู้...สู่โอกาส Farming Focus
ตอน ใจบริการสร้าง Brand Loyalty