OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ก่อร่างสร้างแบรนด์ ให้ผักออแกนิก | EP4

390 ครั้ง
การสร้างตราสินค้าหรือแบรนด์ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เรามาดูกันว่า...ควรสร้างความแตกต่างจนสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างไร... 

กล่องความรู้...สู่โอกาส Farming Focus
ตอน ก่อร่างสร้างแบรนด์ ให้ผักออแกนิก