OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เติมเรื่องราวและสีสันให้สบู่น้ำมันจากธรรมชาติ | EP3

38 ครั้ง
การสร้างเรื่องราวและสีสันให้กับผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันจากธรรมชาตินั้น มีวิธีอย่างไร ติดตามได้ใน...

กล่องความรู้...สู่โอกาส Health and Beauty
ตอน เติมเรื่องราวและสีสันให้สบู่น้ำมันจากธรรมชาติ