OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์สบู่ จากงานศิลปะ | EP2

38 ครั้ง
สบู่น้ำมันจากธรรมชาติที่สวยงาม สร้างความรู้สึกให้ทุกคนอยากใช้ผลิตภัณฑ์ เรามาดูกันว่า วิธีการทำสบู่นั้นเป็นอย่างไร...

กล่องความรู้...สู่โอกาส Health and Beauty
ตอน สร้างสรรค์สบู่ จากงานศิลปะ