OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

1476

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด

kratooktomkid


แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้


promote-kratooktomkid


แอปพลิเคชันมีเนื้อหาหลัก ดังนี้

"OKMD TV"

  1. “Skill Needs” ทักษะที่จำเป็นและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาและพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
  2. “Is Coming” สารคดีบันเทิงเรื่องกระแสความนิยมโลกที่ “กำลังมา” ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ เสมือนนักสังเกตการณ์ที่มองเห็นโอกาสรอบตัวและชี้ช่องทาง ในการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ
  3. “Try Out” ลองดี เรื่องราววัฒนธรรมย่อยที่เกิดจากความชอบและการใช้ชีวิตของ คนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง โดยเปลี่ยนความชอบ เป็นงานที่ใช่ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ “ลอง” ในสิ่งที่ชอบ “เรียน” จากกูรูมืออาชีพตัวจริง และ “รู้” ทุกขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนลงมือทำงานจริง
  4. “Dream up” นับหนึ่งให้ถึงฝัน รายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำความฝันมาต่อยอด เข้ารับคำแนะนำจากกูรูมืออาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพตนเอง

"The Knowledge"

นิตยสารให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกช่วงวัยในการสร้างคุณค่าและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้


ดาวน์โหลดอื่นๆ

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการป้ายรถเมล์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่าง สบร. และ กทม.

ดาวน์โหลด ของ OKMD