OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” ในหัวข้อ "อาหาร"

3819
23 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” ในหัวข้อ "อาหาร"
สบร. จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ภารกิจหลักของ OKMD ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) การสร้างองค์ความรู้ หรือ Knowledge Creation 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ knowledge Transfer 3) การใช้ประโยชน์และขยายผลองค์ความรู้ หรือ Knowledge Utilization เพื่อสามารถจัดการความรู้ที่เราต้องการ และนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้ รับรู้ เรียนรู้ ผ่านมุมมองใหม่ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

1. รายละเอียดการประกวด
หัวข้อ “อาหาร” เช่น เอกลักษณ์เฉพาะ กระบวนการผลิต หรืออาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจ สูตรอาหาร ฯลฯ 
ไม่ว่าจะเรื่องความเป็นมา เล่าเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการปรุง หรือสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในมุมไหนก็ได้  
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เล่าถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ตามสไตล์คุณผ่านคลิปวิดีโอ
 
ผู้เข้าประกวดสามารถเรียนรู้วิธีการ "ทำคลิปยังไงให้โดน" คลิกที่นี่

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยมศึกษา  
 • นิสิต-นักศึกษา 
 • ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)      
 • วัยเกษียณ
3. การรับสมัครและส่งผลงาน
หัวข้อ อาหาร สามารถสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 31 ส.ค.64*
 • เปิดรับสมัคร : สมัครผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/ceHPQBGPpCtiArab8
  โดยสามารถส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • ส่งผลงาน : อัพโหลดผลงาน ภาพปกผลงาน พร้อมคำอธิบายคลิป (ขอเป็นไฟล์ word ) ผ่าน Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อมชื่อคลิป  ชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม)  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdiacontest@gmail.com
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาการรับสมัคร ส่งผลงานและประกาศผล ตามความเหมาะสม

4. รางวัลการประกวด
รางวัลจะแบ่งตามรุ่นอายุ ได้แก่ 
1.วัยเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) 
2.นิสิต-นักศึกษา 
3.ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี) 
4.วัยเกษียณ5. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
 • แนวคิดและเนื้อหา (50 คะแนน)
  • ให้ความรู้และประโยชน์
  • นำไปใช้ต่อยอดหรือใช้จริงได้
  • การเรียบเรียงและการสื่อสาร 
  • ความน่าสนใจในภาษาหรือบท 
  • เนื้อหาสดใหม่ ไม่ซ้ำใคร 
 • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (25 คะแนน) 
  • ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
  • รูปภาพ/วิดีโอมีความสวยงาม น่าดึงดูด
  • เทคนิคการตัดต่อ
 • ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
  • First impression สร้างความน่าสนใจเมื่อเปิดดูครั้งแรก
  • Attention สร้างความน่าสนใจให้สามารถดูจนจบ
  • Creativity ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอโดยรวม เทคนิคพิเศษต่างๆในการตัดต่อ
  • Special effects ความแปลกใหม่ในการนำเสนอ เทคนิคพิเศษ การใช้เสียงดนตรี effect เทคนิคการตัดต่อ
หมายเหตุ :
 • ผู้เข้าประกวดต้องใส่โลโก้ของดีบ้านฉัน 2021 และโลโก้ OKMD โดยสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของดีบ้านฉัน 2021 และโลโก้ OKMD เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคลิปได้ที่นี่ 
   
 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบจาก YouTube Library (คลังเพลงและเสียง) ซึ่งถูกลิขสิทธิ์ได้
ข้อควรระวัง :
การนำภาพ หรือคลิปของบุคคลอื่น ที่เราไม่ได้ถ่ายทำขึ้นเอง รวมถึงการวาด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงตัวการ์ตูน ลายเส้น  หรือผลงานที่มีลิขสิทธิ์ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ และกรรมการไม่พิจารณาผลงาน เพราะฉะนั้นในส่วนของภาพที่ปรากฏในผลงาน ขอแนะนำให้ถ่ายทำหรือผลิตขึ้นเองใหม่ทั้งหมด

6. การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานในแต่ประเภท
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view 
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.
7. กติกาและเงื่อนไข 
 • ผลงานการประกวดคลิปความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที 
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท.mp4
 • คลิปผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • กรณีตรวจพบผลงานที่ติดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจากเป็น ภาพ คลิปวิดีโอ เสียง กราฟิก ทาง okmd ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงาน ไม่คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดกรณีนำ ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ  กราฟิก ซอฟต์แวร์ มาประกอบการจัดทำต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัด
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดตามรายละเอียดทาง www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OKMDInspire
สอบถามรายละเอียด คุณฤทัยรัตน์ ครือเครือ 02-105-6511


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้