ทำคลิปยังไงให้โดน

Story telling เล่าเรื่องยังไงให้สนุก
เสียงสร้างภาพ ส่งความรู้สึก