ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.19

 • โลกใหม่ วิถีชีวิตใหม่และพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่
 • สำรวจแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน
 • รู้รอบแหล่งเรียนรู้ด้วย A-Z
 • ก้าวต่อไปของการศึกษาในยุค COVID-19
 • รวมสถิติการเรียนรู้ของคนต่างเจเนเรชัน
 • สำรวจแหล่งเรียนรู้ใหม่ ทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว
 • เจาะกลยุทธ์ความสำเร็จ "Dokk1" ห้องสมุดประชาชนแห่งเดนมาร์ก
 • ภูมิปัญญาล้านนา "สืบสานและต่อยอดสู่อาชีพ"
 • ทักษะที่มนุษย์ต้องกลับมาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เปิดโลกไปกับ 5 แหล่งเรียนรู้ใหม่แห่งอนาคต
 • Knowledge City : Ecosystem and Empowerment

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม