ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.20

 • สำรวจประเทศใน 5 ทวีป กับการสร้างระบบนิเวศเชิงความรู้ที่น่าสนใจ
 • สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต
 • ถอดรหัสเส้นทางสู่ "ประเทศอัจฉริยะ" ของสิงคโปร์
 • A-Z Knowledge Ecosystem ทำความรู้จักนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ผ่าน 26 พยัญชนะภาษาอังกฤษ
 • วัฏจักรการเรียนรู้อยู่ใกล้ตัว
 • สร้างนิเวศการเรียนรู้ มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม
 • สร้างสังคมผ่านระบบนิเวศเชิงความรู้
 • แรงบันดาลใจต่อยอดความรู้ สู่การปั้นแบรนด์เพื่อชุมชน
 • การฟื้นฟูเอเธนส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • อาชีพแห่งอนาคต ทักษะงานแห่งนวัตกรรม
 • ถอดรหัส "ซูวอน" เมืองแห่งการเรียนรู้ ที่ใครๆ ก็เป็นได้ทั้งครูและนักเรียน

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม