ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.33 • โลกร้อนสะท้อน 5 ผลกระทบ 
 • ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว สร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทางรอดยุคโลกเกินคำว่าร้อน
 • E-Environmental ใน ESG ต้องเข้มข้นและเป็นมากกว่าเหตุผลทางธุรกิจ
 • A-Z ส่องคำศัพท์เกี่ยวกับโลกร้อน
 • Climate Tech นวัตกรรมสร้างอนาคต ปลดล็อกโลกร้อน
 • ถอดรหัส 8R ลดปัญหาโลกร้อน และ Climate Change
 • ตัวเลขร้อน...ในวันโลกรวน
 • วิกฤตโลกร้อน สัญญาณอันตราย สู่ความท้าทายแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
 • วิชา Climate Change ในโรงเรียน เพราะความรู้สู้วิกฤตอุณหภูมิโลกได้ 
 • แนวโน้มอาชีพสีเขียวท่ามกลางวิกฤตโลกเดือด
 • โลกยิ่งเดือด อาหารยิ่งลด เทรนด์จัดการอาหารในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม 
 • 'ลงมือทำจริงและเร่งด่วน เพราะอุณหภูมิโลกไม่รอเรา' ประเทศไทยและการรับมือกับอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลง
 • 'โลกเดือด' หายนะประชิดมนุษยชาติ

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม