ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — riceberry [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

... จึงเกิดผลทำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกข้าวเบาหรือข้าวอายุสั้นเพื่อเร่งผลผลิตให้ ทันเพียงพอต่อรอบการรับจำนำ ข้าวไรซ์เบอรี่ (riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า ...
Pages: 1