ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — okmdfamily [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

OKMD Family | ใบกระท่อม รับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์

“กระท่อม” พืชพื้นบ้านที่เคยถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษมานานหลายสิบปี ทำให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำใบกระท่อมมาใช้ประโยชน์ไม่ได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้คนทั่วไป มาวันนี้กระท่อมได้รับการปลดล็อคให้จำหน่ายและใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้ว แต่หลายคนยังไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจวิธีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้ มาทำความรู้จักใบกระท่อม และเรียนรู้วิธีการรับประทานใบกระท่อมอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ กับพี่สุ พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี และเก๋ พนิตชนก บุญศิริ
Pages: 1