ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — okmd [x]
ผลการค้นหา 29 รายการ

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16-18 ธ.ค. นี้ นำเสนอพระราชกรณียกิจพ่อหลวงของปวงไทย ปลุกสำนึกคนไทยสืบสานพระราชปณิธานความดี 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเน้นนำเสนอพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พ่อหลวงของปวงไทยทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรทั่วหล้า...

มันส์สมอง มหกรรมความรู้ครั้งที่ 5

... ระเบิดความมันส์และความรู้อย่างเป็นทางการไปแล้ว สำหรับงาน “มันส์สมอง มหกรรมความรู้ครั้งที่ 5” หรือ OKMD Knowledge Festival 2016 เป็นงานประจำปีของ “สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร.หรือ OKMD” ...

สบร. และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนาม MOU เพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไปทั่วประเทศ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ 22 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพไปยังแหล่งเรียนรู้ในสังกัดวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี 2564 ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการ สบร. (ที่ 3 จากซ้าย)...

OKMD THE KNOWLEDGE TALK : "The Knowledge INNOVATION Series."

งาน OKMD THE KNOWLEDGE TALK : "The Knowledge INNOVATION Series." จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559 งาน OKMD THE KNOWLEDGE TALK : "The Knowledge INNOVATION Series." ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ...

สัมมนา ”วิกฤติปฐมวัย กระทบอนาคตของชาติ”

งานสัมมนา ”วิกฤติปฐมวัย กระทบอนาคตของชาติ” จัดโดย สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เมือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานการเรียนรู้ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง...

ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ และ พลพัฒน์ อัศวะประภา คู่หูกระตุกต่อมคิดกับการพัฒนาไหมไทยร่วมสมัย

... ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สองหัวเรือใหญ่ในโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ของ OKMD กลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้หันกลับมามองตัวเอง ร่วมกับพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้าไหมไทยร่วมสมัยที่จะช่วยเปิดมิติใหม่ให้แก่ผ้าไหมไทยในเวทีโลก ...

ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก OKMD จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity” ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก ...

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการทำที่วิจิตรบรรจง พิถีพิถันเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม และมีรูปลักษณะชวนรับประทาน นอกจากนั้นยังแฝงความหมายที่เป็นมงคลไว้อย่างแนบเนียน...

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน ต่อหัวเสือเป็นแมลงมีพิษที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ตัวอ่อนแมลงอื่น ซากสัตว์ สร้างรังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลม มักอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มวัยลำตัวมีสีดำแต้มด้วยสีเหลือง หรืออาจมีสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง มีปีกสีน้ำตาลบางใส 2 คู่ มีเขี้ยวที่กางออกทางข้าง 2 ข้าง ประกอบด้วย เพศผู้ซึ่งเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม...
Pages: Prev. 1 2 3