ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — knowledge plus [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชัน KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ภายใต้กรอบองค์ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพและยกระดับการทำมาหากิน ...
Pages: 1