ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — knowledge is opportunity [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก OKMD จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity” ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก ...
Pages: 1