ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — kc [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

สบร. และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนาม MOU เพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไปทั่วประเทศ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ 22 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพไปยังแหล่งเรียนรู้ในสังกัดวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี 2564 ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการ สบร. (ที่ 3 จากซ้าย)...
Pages: 1