ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — intensive course [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

แรงงานสร้างสรรค์กับคุณสมบัติที่ตลาดต้องการ

... ทำการบ้านหรือรู้จักบริษัทเราขนาดไหน แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินผลอีกรอบหนึ่ง จากนั้นก็จะเข้าสู่ Intensive Course เวิร์กชอปเป็นเวลา 3 วัน จบคอร์สก็เป็นเวลาตัดสินใจเลือกกันทั้งสองฝ่ายว่าจะอยู่หรือไป ...
Pages: 1