ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — fast forward talk [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Fast Forward Book

Fast Forward Book หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้จากงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ทั้ง 9 ครั้ง OKMD เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเหมาะสม ...
Pages: 1