ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Urbanization [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

Now Urbanized | วิถีชีวิต เมือง โอกาส

แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในศตวรรษที่ 21 การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในหลายมิติ...

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

... รายงานผลการสำรวจและศึกษษวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ เรื่อง การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) โดย สบร. ร่วมกับ บ.ดิวันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด (2558) โพลสำรวจประชาชาติธุรกิจ, 2558 Manager 360 Magazine
Pages: 1