ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Trend [x]
ผลการค้นหา 31 รายการ

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) แนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือ ผู้บริโภค ก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปด้วย นำไปสู่การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น...
Pages: Prev. 1 2 3 4