ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Thailand 4.0 [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... นำคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้พบนายกฯ สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มุ่งเตรียมพร้อมเยาวชนมุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ...
Pages: 1