ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Smart Cities [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

... เมืองแห่งความรู้ในบริบทของไทย จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง 7 ท่าน โดยสรุปใจความได้ดังนี้ 1. Dr. Jong-Sung Hwang Lead Researcher-Smart Cities & Government 3.0 National Information Society Agency Republic of Korea (South Korea) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Cities จาก National Information Society Agency ได้บรรยายถึง ...
Pages: 1