ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — STEM Education [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ ...
Pages: 1