ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — SCG [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

... ที่จะสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเมืองในอุดมคติดังกล่าวได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 5. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. นักการตลาดผู้มากประสบการณ์จากเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG ได้มาเปิดมุมมองด้านการสร้างเมืองแห่งความรู้ ...
Pages: 1