ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Platform [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้...

ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้

... ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย กรณีศึกษา platform ออนไลน์ ที่มีความนิยม มีการใช้โดยแพร่หลาย มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ในอนาคต ...
Pages: 1