ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — New Opportunities [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017: “เมือง คิด ใหม่” Knowledge Cities: New Lives, New Opportunities สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD ตอกย้ำภารกิจในการพัฒนาความคิด ...
Pages: 1