ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Lo [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

... ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรม แวะตามสถานประกอบการที่ดำเนินการด้าน Low carbon เพื่อพักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ระยะทาง 10 กม. นั่งรถรางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกิจการ ...
Pages: 1