ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Kratooktomkid [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

... รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้ Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ...
Pages: 1