ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Innovation [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของ Eyedropper Fill

... นำมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ออกมอาจจะค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยเป็นการทำงานแบบ Creative and Innovation นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แห่งศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 Keyword ดังนี้ Nothing new in 21st Century ในยุคนี้ไม่มีอะไรใหม่100% ...
Pages: 1