ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Hydroponic [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ...
Pages: 1