ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Gen Y [x]
ผลการค้นหา 23 รายการ

วาดเส้นทางชีวิตด้วยประสบการณ์ | POMME CHAN

หากเอ่ยถึงนักวาดภาพประกอบมากฝีมือ หลายคนคงคุ้นชื่อ Pomme Chan หรือคุณปอม-ธัชมาพรรณจันทร์จำรัสแสงที่ได้ฝากผลงานลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ไว้กับหลายแบรนด์ดังระดับโลก เดินหน้าหาโอกาส ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักวาดภาพประกอบใหม่ๆ ยังไม่มีช่องทางในโลกออนไลน์มากขนาดนี้ การจะทำให้คนเห็นผลงานได้นั้น ปอมต้องส่งอีเมลหาลูกค้าเป็นรายคนแล้วค่อยนัดมาเจอกันเพื่อนำผลงานเป็นเล่มให้เขาดู โดยทุกงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ปอมทำสุดฝีมือจนจำนวนงานมากขึ้นคนเห็นงานเยอะขึ้นแล้ววันหนึ่งลูกค้าก็เข้ามาหา ปอมจะถนัดงานที่ลูกค้าให้โจทย์ชัดเจนมา...

เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน | ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศาสตราจารย์ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมไปถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า...

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ...
Pages: Prev. 1 2 3